Richtlijnen EcoHalal keurmerk

eco-halal-keurmerkOm in aanmerking te komen voor het EcoHalal keurmerk dient voldaan te worden aan de fundamenten van het Islamitische slachten en verwerken van dierproducten. Hierbij worden hoge normen en eisen gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem en dient te worden voldaan aan professionele documentatie en traceerbaarheid in het gehele halal proces.

Bekijk alle ethische richtlijnen >>

De 10 geboden van ECOHALAL

De richtlijn van EcoHalal wordt samengesteld in tien voorwaarde, ook de tien geboden van EcoHalal genoemd.

  • Het vee / De dieren leven in de volle natuur en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen (i.p.v.. beleven).
  • De leefomgeving is ecologisch waardig en draagt actief bij  aan de locale biodiversiteit.
  • Er mag alleen gefokt worden met uitgeselecteerde kwalitatief sterke rassen die voldoen aan strenge gezondheidseisen.
  • Koe en kalf worden niet vroegtijdig gescheiden.  Kalveren blijven 6 maanden bij het moederdier drinken, grazen en knuffelen; lammeren 3 maanden, zoals normaal in de natuur.
  • Kunstmatige inseminatie is niet toegestaan. De fok komt op een  natuurlijke manier tot stand door stieren / rammen in te zetten. Fokken met genetisch hoornloze stieren of dieren die voortkomen uit embryotransplantatie is niet toegestaan.
  • Ruwvoer is geheel plantaardig, ecologisch waardig en bevat geen groeihormonen.
  • Binnen gehouden dieren worden comfortabel in groepen geplaatst in zeer ruime stallen (met meer ruimte dan “beter leven”  en “biologisch” gehouden dieren).
  • In de stal zijn de dieren permanent voorzien van een zacht ligbed van stro en de mogelijkheid om gelijktijdig te kunnen liggen, zoals passend bij hun natuurlijke gedrag.
  • Langdurig transport en transport van jonge kalveren/lammeren is niet toegestaan. Transport naar het slachthuis geschiedt altijd comfortabel en met goede ventilatie. De maximale duur is 4 uren.
  • De slacht vindt plaats volgens de islamitische richtlijnen van stichting Halal Correct Certification te Leiden en conform de hoogste eisen voor dierenwelzijn van Europa.

Download de complete voorwaarde >>

Neem contact op