Dim voor werkadvies is een loopbaan en adviesbureau voor werkzoekenden, gemeenten en bedrijven. Water was een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp.
www.Dimvoorwerkadvies.nl

dim